Προγράμματα

Η International Consulting με την πολύχρονη εμπειρία της στα θέματα συμβούλευσης σπουδών έχει αναπτύξει συνεργασίες με πολύ καλά πανεπιστήμια του εξωτερικού, που προσφέρουν ποιοτικά προγράμματα εκπαίδευσης σε επίπεδα Bachelor & Master, και φυσικά σε πολλά διαφορετικά αντικείμενα σπουδών. Παρακάτω ακολουθεί μία συνοπτική λίστα με τις κατηγορίες των διαφορετικών επιλογών για σπουδές στα Πανεπιστήμια:

Διοίκηση Επιχειρήσεων –  Οικονομικά – Business and Management – Accounting & Finance – Economics – Media & Communications – PR – Tourism, Sports, Hospitality, Events – Energy Management – Luxury Brand Management – Real Estate Management

Τεχνολογικός Τομέας

Computing – Computer Animation, Games programming – Civil Engineering – Design and Engineering  – Logistics Engineering

Τέχνες

Photography – Film – Radio – Media Production- Music and Audio Technology

Τομέας Κοινωνικών Επιστημών

Humanities (History, Politics, English) – Psychology – Law – Journalism – Health and Social Care (Nursing, Rehabilitation, Health Science, Social Studies)

Θετικές  Επιστήμες και Περιβάλλον

Forensic and Biological Sciences, Chemistry – Archeology & Anthropology – Conservation Technology & Environmental Sciences,  Geography