Υπηρεσίες

– ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ
Πλήρως εξατομικευμένη συμβούλευση για σπουδές στην Ελλάδα ή στο εξωτερικό και για επιλογή και αίτηση σε Πανεπιστήμια.

Τι προσφέρει η ολοκληρωμένη υπηρεσία «σπουδών στο εξωτερικό»;

– Πληροφορίες για σπουδές ανώτατης εκπαίδευσης στο εξωτερικό (προπτυχιακά, μεταπτυχιακά, διδακτορικά, καλοκαιρινά προγράμματα και γλώσσα), τους τίτλους σπουδών και τις προϋποθέσεις εισαγωγής, κόστος ζωής, κατατάξεις πανεπιστημίων, σχέση πτυχίων και ιδρυμάτων με αγορά εργασίας

– Καθοδήγηση στην αναζήτηση και επιλογή του κατάλληλου εκπαιδευτικού ιδρύματος και προγράμματος σπουδών με βάση το προφίλ του κάθε υποψηφίου

– Καθοδήγηση στη συμπλήρωση και υποβολή της αίτησης

  • Κατάλληλες μεταφράσεις δικαιολογητικών
  • Σύνταξη βιογραφικών σημειωμάτων
  • Σύνταξη Personal Statement

– Παρακολούθηση αιτήσεων και επικοινωνία με τα πανεπιστήμια

– Αναλυτική πληροφόρηση σχετικά με τη διαμονή σε εστίες / υποβολή και παρακολούθηση αιτήσεων για εστίες

– Υποβολή και παρακολούθηση αιτήσεων για φοιτητικά δάνεια / υποτροφίες / επιδόματα

– Καθοδήγηση και συμβούλευση σχετικά με τις πρώτες μέρες στο Πανεπιστήμιο (τι να προσέξει κανείς, αρχικό πρόγραμμα συναντήσεων, διευθύνσεις και τηλέφωνα υπευθύνων, πληροφορίες για άνοιγμα λογαριασμού κ.α.)

– Υποστήριξη κατά την αρχική περίοδο προσαρμογής για συμβούλευση επίλυσης ενδεχόμενων προβλημάτων και διλημμάτων

– ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ
Για την συντονισμένη ανάπτυξη και παραγωγικότητα του Ανθρώπινου Δυναμικού.

– ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΣΗ ΚΑΡΙΕΡΑΣ
Στοχευμένη συμβούλευση για την προόθηση της καρίερας σας.

– ΚΟΡΥΦΑΙΕΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΕΣ
Προωθούμε και υποστηρίζουμε σύγχρονα προγράμματα σε συνεργασία με κορυφαίους οργανισμούς του εξωτερικού.