Συνεργασίες

Η International Consulting στα πλαίσια της συμβουλευτικής της διαδικασίας για όλα τα ευρωπαϊκά πανεπιστήμια έχει και ειδικές συνεργασίες με εξαιρετικής φήμης ιδρύματα του εξωτερικού: University of Leicester Το Πανεπιστήμιο Leicester είναι ένα από τα κορυφαία Βρετανικά Πανεπιστήμια. Στην Ελλάδα η

Υπηρεσίες

– ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ Πλήρως εξατομικευμένη συμβούλευση για σπουδές στην Ελλάδα ή στο εξωτερικό και για επιλογή και αίτηση σε Πανεπιστήμια. Τι προσφέρει η ολοκληρωμένη υπηρεσία «σπουδών στο εξωτερικό»; – Πληροφορίες για σπουδές ανώτατης εκπαίδευσης στο εξωτερικό (προπτυχιακά, μεταπτυχιακά, διδακτορικά, καλοκαιρινά

Σπουδές στο εξωτερικό

Με βάση την γνώση μας σε θέματα Ανθρώπινου Δυναμικού και Συμβούλευσης Καριέρας, έχουμε εμπλουτίσει τις υπηρεσίες μας με το σύστημα παροχής συμβουλών «Study Abroad». Στην πραγματικότητα αναλαμβάνουμε όλα τα βήματα και τις διαδικασιες που απαιτούνται από τον σπουδαστή ώστε να

Προτεινόμενα προγράμματα