ΜΑ Applied Linguistics and TESOL

UoL Logo Full ColourMορφή & Διάρκεια

Το μεταπτυχιακό πρόγραμμα ΜΑ Applied Linguistics and TESOL προσφέρεται σε μορφή Online με πλήρη υποστήριξη αποκλειστικά από το Πανεπιστήμιο. Υπάρχει η δυνατότητα έναρξης κάθε Σεπτέμβρη.

Ενότητες

Το ΜΑ Applied Linguistics and TESOL αποτελείται από 8 ενότητες και την τελική διπλωματική εργασία:

Core modules
Grammar Awareness
Language in Society
Phonology and Pronunciation
Second Language Teaching
Second Language Learning

Option modules 1 & 2 (Επιλέγετε 2 από τα παρακάτω)
Continuing Professional Development for English Language Teachers
Intercultural Communication
Discourse Analysis
Psychological Issues in Language Learning

Option module 3 (Επιλέγετε 1 από τα παρακάτω)

Corpus Linguistics
Language Testing and Assessment
Materials Design and Development

Dissertation

Σημείωση: λόγω συχνών αναβαθμίσεων των ενοτήτων, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας  για πιο ακριβείς περιγραφές και πληροφορίες συμπληρώνοντας την φόρμα ενδιαφέροντος εδώ!

Δίδακτρα & Παροχές

Τα δίδακτρα είναι πληρωτέα στο Πανεπιστήμιο σε  δόσεις. Περιλαμβάνεται όλη η ακαδημαϊκή και διοικητική υποστήριξη του Πανεπιστημίου, το εκπαιδευτικό υλικό, τα εξέταστρα, η χρήση των ηλεκτρονικών υπηρεσιών (blackboard) καθώς και η χρήση της κεντρικής βιβλιοθήκης του Πανεπιστημίου.

Αιτήσεις & Πληροφορίες

Απαραίτητα δικαιολογητικά:

– αντίγραφο πτυχίου ή επαγγελματικού διπλώματος (απλή φωτοτυπία)
– αντίγραφο αναλυτικής βαθμολογίας (transcript, εάν υπάρχει)
– δύο συστατικές επιστολές (από τον εργασιακό χώρο)
– βιογραφικό σημείωμα (στα αγγλικά)

Για περισσότερες πληροφορίες, παρακαλούμε συμπληρώστε την φόρμα ενδιαφέροντος εδώ!

Η iCon International Consulting προωθεί στην Ελλάδα το online πρόγραμμα ΜΑ Applied Linguistics and TESOL και είναι υπεύθυνη για την παροχή πληροφοριών στους ενδιαφερόμενους.